Upravno vijeće

– Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje, predstavnica Osnivača  Općine Sveti Križ Začretje – Silvija Profeta Fabijančić, dipl.iur.
Članica, predstavnica Osnivača  Općine Sveti Križ ZačretjeMaja Jerneić Piljek, mag.iur.
Članica, predstavnica Osnivača  Općine Sveti Križ Začretje – Jasminka Lasić, oec.
Član, predstavnik korisnika usluge Dječjeg vrtića Sveti Križ ZačretjeRobert Veček, oec.
Članica, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića Sveti Križ ZačretjeTatjana Tušek, odgajatelj predškolske djece