Skupine

Mogućnost kvalitetnog i zdravog izražavanja sebe i komuniciranja s drugima važna je sastavnica socijalizacije suvremenog društva. U tome je uloga svih sudionika odgojno- obrazovnog procesa i življenja u institucijskome kontekstu nezamjenjiva. Kada dijete osjeti da ima priliku podijeliti igračku, pokušati s vršnjacima riješiti problem ili je jednostavno usmjereno na ostalu djecu iz skupine, omogućeno mu je zadovoljavanje vlastitih socijalnih potreba. Pri tome je važno naglasiti da kvaliteta života u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja podrazumijeva sintezu pozitivne socijalne atmosfere i bogatoga fizičkog okruženja. Odgojno- obrazovni rad ustanove promovira prostor  u socijalnom i fizičkom kontekstu. Kako bi se mogao ostvariti ovakav pristup, ustanova će, prije svega, poticajnim kontekstom pružati djetetu osjećaj obiteljske atmosfere, ugode, ali i omogućiti mu neovisnost i autonomiju u procesu učenja.

 Odgojitelji i ostali sustručnjaci će svakodnevno planirati rad promatranjem, analizom, procjenom i ispitivanjem trenutnih potreba u skupini kako bi planirali poticaje i aktivnosti koje to mogu zadovoljiti. Ove će se aktivnosti realizirati kroz primarnu zadaću i polazište u vrtiću-igru. Igra je osnovna aktivnost djeteta uz koju ono raste i razvija se. U tom je smislu i dječji vrtić mjesto radosnog življenja i druženja, mjesto zajedničkog učenja djece i odraslih. U našem vrtiću djeca se igraju i uče u pet odgojno- obrazovnih skupina primarnog programa te u četiri skupine u programu predškole.

Tigrići

Jaslična odgojno-obrazovna skupina

Odgojiteljice Karmen Poljak i Jasna Zubić

Individualni razgovori s roditeljima;

Pčelice

Mlađa mješovita vrtićka odgojno- obrazovna skupina

Odgojiteljice Mateja Dlesk i Jelena Crnek

Individualni razgovori s roditeljima;

Žabice

Mlađa mješovita vrtićka odgojno- obrazovna skupina

Odgojiteljice Vesna Petanjek i Tatjana Tušek

Individualni razgovori s roditeljima;

Leptirići

Srednja mješovita vrtićka odgojno- obrazovna skupina

Odgojiteljice Josipa Petreković i Lucija Poljak

Individualni razgovori s roditeljima;

Ježeki

Starija mješovita vrtićka odgojno- obrazovna skupina Ježeki

Odgojiteljice Mihaela Barić i Vesna Mirt

Individualni razgovori s roditeljima;

Predškola

Obavezni program u godini pred polazak u osnovnu školu

Odgojiteljica Sara Krznar

Individualni razgovori;