Programi

Pročitajte više informacija o našim programima.

CJELODNEVNI DESETSATNI PROGRAM

Siguran prostor za boravak djece osmišljen je kao bogato fizičko okruženje koje nadahnjuje djecu i odrasle pružajući im mogućnosti zajedničkog učenja u zajednici kroz igru, istraživanje, suradnju. Posebna se pozornost pridaje zdravstvenoj zaštiti, provođenju higijene i mjera pravilne prehrane u kojima zajednički participiraju svi zaposlenici ustanove.

Partnerstvo roditelja i odgojitelja jedna je od najvažnijih zadaća. Stoga Dječji vrtić Sveti Križ Začretje posebnu pažnju pridaje suradnji s roditeljima. Ona se ostvaruje poštivanjem, povjerenjem, otvorenom komunikacijom, podrškom roditeljstvu i prihvaćanjem razlika. Dječji vrtić Sveti Križ Začretje dio je društvenog okruženja i važan čimbenik funkcioniranja društva. Stoga je poslovanje  vrtića i ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva ostvarivo putem sveobuhvatne suradnje s čimbenicima društvene zajednice.

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole osmišljen je kako bi zadovoljio potrebe djece u godini pred polazak u osnovnu školu. Namijenjen je djeci koja nisu obuhvaćena redovitim programom Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje. Budući da je program predškole obavezan u Republici Hrvatskoj, za djecu polaznike Dječjeg vrtića integriran je u redoviti cjelodnevni desetsatni program.

Osnovnu zadaću Programa predstavlja prepoznavanje i uvažavanje djetetovih potreba i interesa te razvoj tjelesnih, spoznajnih, emocionalnih i socijalnih potencijala svakog djeteta.  Programom će se razvijati znanja i vještine djeteta koja omogućavaju lakši prijelaz u osnovnoškolski sustav. Odgojno- obrazovni rad u Programu predškole provodit će se cjelovito u poticajnom okruženju, imajući na umu specifičnosti sredine u kojoj se odvija. Uz kontinuirano praćenje procesa učenja djeteta, stručno usavršavanje i timski rad u ustanovi, boravak djeteta u predškoli prolazit će u igri, druženju i zajedničkom učenju.

Kraći programi

PROGRAM RADIONICA S RODITELJIMA "RASTIMO ZAJEDNO"

Svrha programa je razmjena informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti roditelja i djeteta.

Glavni cilj je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, prepoznaju načine na koje se odnose prema svojem djetetu te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu.

Program radionica s roditeljima “Rastimo zajedno” sastoji se od jedanaest povezanih radionica koje provode posebno educirani voditeljski timovi stručnjaka za podršku ranom razvoju djeteta.

Voditeljski tim u našem vrtiću: Jasna Zubić, mag.praesc.educ., Lucija Poljak, mag.praesc.educ., Martina Jakuš, mag.praesc.educ.

 

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Program ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi u našem vrtiću provodi Udruga za promicanje ranog učenja stranih jezika „Naučimo puno“ iz Zagreba. Organiziran je kao kraći program izvan redovitog programa u dječjem vrtiću. Realizira se za polaznike redovitog programa Vrtića, u vremenskom razdoblju od 10. listopada 2023. do lipnja 2024. godine. Voditeljica programa je Jasna Zubić, odgojitelj savjetnik, s B razinom znanja engleskog jezika. Program će se održavati dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom, od 15.15 do 16.45 sati u dvije skupine (početna i napredna).