Programi

Pročitajte više informacija o našim programima.

REDOVITI CJELODNEVNI DESETSATNI PROGRAM

Redoviti program rada Dječjeg vrtića Sveti križ Začretje osmišljen je kao cjelodnevni desetsatni program za djecu rane i predškolske dobi. Provodit će se fleksibilno, u partnerstvu vrtića s roditeljima i širom društvenom zajednicom. Cilj je programa poticati i razvijati cjelokupni rast, individualni razvoj djeteta i osiguravanje dobrobiti za dijete u sredini koja ga okružuje. Siguran prostor za boravak djece osmišljen je kao bogato fizičko okruženje koje nadahnjuje djecu i odrasle pružajući im mogućnosti zajedničkog učenja u zajednici kroz igru, istraživanje, suradnju. Posebna se pozornost pridaje zdravstvenoj zaštiti, provođenju higijene i mjera pravilne prehrane u kojima zajednički participiraju svi zaposlenici ustanove.

Partnerstvo roditelja i odgojitelja jedna je od najvažnijih zadaća. Stoga Dječji vrtić Sveti Križ Začretje posebnu pažnju pridaje suradnji s roditeljima. Ona se ostvaruje poštivanjem, povjerenjem, otvorenom komunikacijom, podrškom roditeljstvu i prihvaćanjem razlika. Dječji vrtić Sveti Križ Začretje dio je društvenog okruženja i važan čimbenik funkcioniranja društva. Stoga je poslovanje  vrtića i ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva ostvarivo putem sveobuhvatne suradnje s čimbenicima društvene zajednice.

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole osmišljen je kako bi zadovoljio potrebe djece u godini pred polazak u osnovnu školu. Namijenjen je djeci koja nisu obuhvaćena redovitim programom Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje. Budući da je program predškole obavezan u Republici Hrvatskoj, za djecu polaznike Dječjeg vrtića integriran je u redoviti cjelodnevni desetsatni program.

Osnovnu zadaću Programa predstavlja prepoznavanje i uvažavanje djetetovih potreba i interesa te razvoj tjelesnih, spoznajnih, emocionalnih i socijalnih potencijala svakog djeteta.  Programom će se razvijati znanja i vještine djeteta koja omogućavaju lakši prijelaz u osnovnoškolski sustav. Odgojno- obrazovni rad u Programu predškole provodit će se cjelovito u poticajnom okruženju, imajući na umu specifičnosti sredine u kojoj se odvija. Uz kontinuirano praćenje procesa učenja djeteta, stručno usavršavanje i timski rad u ustanovi, boravak djeteta u predškoli prolazit će u igri, druženju i zajedničkom učenju.