Djelatnici

 • Martina Jakuš, mag.praesc.educ.
 • Ljiljana Mlinarić, mag.logoped.

 • Ana Piljek, dipl.med.techn.
 • Nikolina Majsec, mag.oec.
 • Mihaela Barić, odgojiteljica predškolske djece
 • Jelena Grozaj, mag.praesc.educ.
 • Mateja Jerneić, mag.praesc.educ.

 • Sara Krznar, mag.praesc.educ.
 • Vesna Mirt, odgojiteljica predškolske djece
 • Vesna Petanjek, odgojiteljica predškolske djece
 • Lorena Petrečija, bacc. praesc.
 • Josipa Petreković, univ.bacc.praesc.

 • Lucija Poljak, mag.praesc.educ.
 • Karmen Štefanić, univ.bacc.praesc.
 • Tatjana Tušek, odgojiteljica predškolske djece
 • Jasna Zubić, mag.praesc.educ., odgojitelj-mentor
 • Marija Mužar, univ.bacc.praesc.educ.
 • Kristina Merkaš,  mag.prim.educ.
 • Anamarija Žun, mag.prim.educ.  
 • Ana Pakrac, nestručna zamjena
 • Davorka Bakliža
 • Darko Piljek

 • Đurđica Fuček
 • Đurđica Kunštek

 • Zdravko Mihovilić