Izlaganje odgojiteljica na konferenciji “Zajedno rastemo”

Odgojiteljice Jelena Grozaj,  Kristina Merkaš i Jasna Zubić izlagale su na konferenciji Zajedno rastemo s temom Razvoj socijalnih kompetencija djece kroz poticanje obiteljskih vrijednosti. Konferencija se održala 18. i 19.4. u Svetom Martinu na Muri u sklopu Dana Predškolskog odgoja kojeg organizira Dječji vrtić „Cvrčak“, u  suradnji s  Učiteljskim fakultetom. Cilj izlaganja bio je prezentirati kvalitetnu praksu u Dječjem vrtiću Sveti Križ Začretje.

U našem vrtiću nastojimo njegovati partnerske i suradničke odnose obitelji, vrtića i lokalne zajednice. Potičemo i promoviramo obiteljske vrijednosti i ispreplićemo različita područja koja djeluju na razvoj dječjih kompetencija. Odgojitelji omogućuju smislene recipročne odnose s ključnim odraslim osobama u dječjim životima.

U skupini smo ugostili bake koje su djeci pričale priče o igrama svojeg djetinjstva, učile ih šivati, pokazivale obiteljske fotografije i družile se s  djecom iz skupine. Proveli smo i istraživanje kojim željeli smo dobiti uvid o ulozi djedova i baka u odrastanju djece. Model istraživanja bio je  anketni upitnik na uzorku od 157 roditelja koji imaju djecu predškolske dobi (od 1 do 7 godina). Ispitanici  su s područja Krapinsko-zagorske županije, korisnici su usluga dječjih vrtića  i dva obrta za čuvanje djece.

Prema Nacionalnom  kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015). odgojitelji imaju osobnu i profesionalnu odgovornost za kvalitetu odgojno- obrazovnog procesa. Obitelj i vrtić su dva temeljna sustava u kojima se dijete rane i predškolske dobi razvija i raste. U vrtiću, kao i u obitelji, dijete zadovoljava svoje osobne potrebe  te stječe prve spoznaje o sebi i  svijetu  oko sebe. Jednako tako, zajednice (obitelj i vrtić) omogućuju djetetu da razvija svoje potencijale i uči o odnosima, toleranciji, suživotu i komunikaciji. Kvalitetne odgojno-obrazovne ustanove trebaju stvoriti uvjete za međusobno učenje i podržavanje. Kontinuirana komunikacija i interakcija djelatnika vrtića s obitelji doprinosi jačanju međusobnih veza.

U zaključku našeg istraživanja ističemo da implicitna pedagogija svakog odgojitelja, utjecaj roditelja te djedova i baka izravno djeluje na razvoj socijalnih kompetencija djece rane i predškolske dobi. Svi dionici međusobno se isprepliću, nadograđuju i utječu na razvoj dječjeg identiteta te ga oblikuju za cijeli život. Istraživanje koje je provedeno u ovom radu dalo nam je  uvid u to da djeca u Krapinsko-zagorskoj županiji  u dovoljnoj mjeri provode kvalitetno osmišljeno vrijeme  s djedovima i bakama.  Roditelji smatraju da djedovi i bake imaju veliki utjecaj na emocionalni razvoj djece premda ističu da  se odgojni stilovi njihovih roditelje-djedova i baka razlikuju u odnosu na to kako su oni odgajani. U sinergiji djelovanja roditelj-dijete- djedovi/bake jača se djetetov psihosocijalni kapacitet, dolazi do jačanja obiteljskih veza i roditeljima je olakšana briga o djeci.

Izlaganje odgojiteljica bio je vrlo uspješno s pozitivnim povratim informacija od strane slušatelja kao i samih organizatora stručnog skupa.